„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Kliknij po więcej informacji

Europejski Fundusz Rolny

Młynapiek Sp. z o.o. informuje, iż ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Historia i rozwój młynarstwa ze szczególnym uwzględnieniem młynarstwa na Kaszubach – udostępnienie zabytkowego młyna w Gołubiu do celów edukacyjnych i zwiedzania.”, której celem jest stworzenie możliwości rozwoju działalności gospodarczej poprzez udostępnienie zabytkowego młyna do zwiedzania oraz na cele edukacyjne.

Planuje się, iż dzięki realizacji projektu zabytkowy młyn odwiedzi 500 osób rocznie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.