„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Kliknij po więcej informacji

Nasza misja

Muzeum NASZE MŁYNARSTWO stworzyliśmy z myślą łączenia przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Naszą misją jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, rozbudzanie talentów, a także idea tworzenia otwartego społeczeństwa ; międzykulturowego, międzyreligijnego międzypokoleniowego i międzynarodowego… By dodać do postrzegania świata nieco więcej słońca, troski i doceniania tego co mamy….